ประวัติวัดพญาภู

พระธาตุเจดีย์วัดพญาภู

วัดพญาภู ตั้งอยู่ที่บ้านพญาภู ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน คาดว่ามีอายุมากกว่า 549 ปี นมัสการพระพุทธปฏิมา เป็นพระประธานองค์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดน่าน นอกจากจะมีพระเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างไว้ด้านหลังพระวิหารแล้ว ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรุปปางลีลา 2 องค์ ซึ่งสร้างสมัยพระเจ้างั่วฬารผาสุม เมื่อปี พ.ศ 1969 นอกจากนี้ยังมีภาพไม้จำหลักทวารบาลรูปยักษ์ที่บานประตูวิหารหลวง งดงามแปลกตา วัดพญาภู พระคู่งามปางลีลา ค่าควรเมือง โดย หนุ่มเทศบาล » พุธ 23 ธ.ค. 2009 4:23 pm วัดพญาภูตั้งอยู่ที่บ้านพญาภู ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน คาดว่ามีอายุมากกว่า 549 ปี นมัสการพระพุทธปฏิมา เป็นพระประธานองค์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดน่าน นอกจากจะมีพระเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างไว้ด้านหลังพระวิหารแล้ว ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรุปปางลีลา 2 องค์ ซึ่งสร้างสมัยพระเจ้างั่วฬารผาสุม เมื่อปี พ.ศ 1969 นอกจากนี้ยังมีภาพไม้จำหลักทวารบาลรูปยักษ์ที่บานประตูวิหารหลวง งดงามแปลกตา ตามพงศาวดารเมืองน่าน (ฉบับวัดพระเกิด) ได้กล่าวว่า วัดพญาภูสร้างในสมัยของพญาผากองเป็นเจ้าผู้ครองเมืองน่าน ในจุลศักราช 774 (พ.ศ. 1955) วัดพญาภูเป็นอารามหลวงที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวดน่าน โบราณสถานสำคัญ คือ พระประธานในพระอุโบสถ และโบราณวัตถุสำคัญคือ พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย จำนวน 2 องค์ ซึ่งพระพุทธรูปมีจารึกว่า สร้างโดยพญาสารผาสุม เจ้าผู้ครองเมืองน่าน เมื่อจุลศักราช 788

ความเห็น
  1. Nattapon Jangsawang พูดว่า:

    จะไปไห้วพระ ต้องไปเมืองน่าน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s